Sidor

söndag 17 juli 2011

Det konservativa ställningstagandet

Vad är kärnan i den mänskliga tillvaron? Naturens nödvändigheter - att finna föda, finna en partner och skapa en trygg tillvaro för den familj detta ger upphov. Livets utmaningar har gjort att familjen för flera generationer blivit slutmålet och enda vägen till självförverkligande för det stora flertalet. Makten låg hos en liten elit som styrde med det enda målet att bibehålla makten. Över generationerna ökade kunskaperna och ett samhälle med ett successivt ökande materiellt välstånd började växa fram. Den fria tanken och vår strävan efter meningsfullhet födde konsterna, religionen och filosofin. Människorna insåg med tiden att de hade de sämre än vad de ansåg sig behövde ha det. Det måste finnas flera sätt att förverkliga sig själv.

Franska revolutionen bröt ut och efter den följde liberalismen och socialismen vars högsta mål var den absoluta friheten där varje människa kan bli vad som helst. Med vetenskapen till hjälp följde den industriella revolutionen och med den fann man det nya sättet att förverkliga sig själv - konsumtion. Konsumtionen måste kontrolleras och bibehållas genom en konstant tillväxt. Detta kan inte ske om människan har andra medel att förverkliga sig själv - och så var liberalismens och socialismens fiender identifierade - familjen, den fria tanken och religionen. Materialismen kopplade greppet och dess sanning är nu befäst - eller?

Materialismen med sin konsumtion har berövat människan den enda vägen till självförverkligande - resultatet blir olycka och otillfredsställelse vars bot är mer konsumtion vilket ger en tillfällig lindring. Att inte sälla sig till detta, att ta ett steg tillbaka, betrakta och reflektera - det är konservatism. Konservatism är att söka kärnan i tillvaron vilket också gör konservatismen till en grundläggande nödvändighet. En nödvändighet de reaktionära avarterna liberalism och socialism - med Machiavellis hjälp - tar till allt för att bekämpa men där utgången torde vara given.

Innebörden av vad begreppet konservatism innebär måste spridas och inte knytas an till någon politisk skala utan mer ses som ett existentiellt ställningstagande. Jag ser konservatismen som ett mänskligt grundtillstånd och jag tror att man kommer att finna vägen tillbaka dit men det kommer att ta lång tid, kanske århundraden - men först då kan mänskligheten skapa sig en hållbar framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar